Anita Budak

10 godina Hrvatske udruge doula!!

U 10 godina rada Udruge održale smo 12 obuka za doule, gotovo stotinu radionica Ljudska prava u porodu i podržale oko 600 žena u porodu. Sve to i još puno više u naših prvih 10!Proslavite s nama uživo! Pripremile smo vam izložbu fotografija koje smo kroz 10 godina fotografirale na porodima. Fotografije prikazuju ono što

Izjava o kućnim porodima u Hrvatskoj

Članice Hrvatske udruge doula ne podržavaju porode koji nisu asistirani kompetentnom medicinskom podrškom. Kompetentna medicinska podrška u kućnim porodima uključuje licencirane primalje za kućne porode, koje trenutno ne postoje u RH. Primalje koje nisu kompetentne za vršenje poroda kod kuće a imaju želju baviti se tim poslom treba educirati i licencirati. Jasno je da postoji

EDN izjava Doula solidarnosti i podrške

Europska mreža doula ujedinjena je i snažna u svojoj solidarnosti i podršci doulama iz Ukrajine, Rusije i cijelog svijeta. U naredna tri mjeseca trebalo bi roditi oko 80.000 Ukrajinki, a od početka rata u Ukrajini je već rođeno više od 15.000 beba. Ukrajinske doule podržavaju žene unutar ratne zone i žele nastaviti podržavati ukrajinske majke