Ljudska prava u porodu

Građanska akcija “Ljudska prava u porodu” zamišljena je kao poticaj trudnicama da se ohrabre i traže veće slobode u rađaonama. Za početak akcije snimile smo 10 video klipova sa različitim korisnim informacijama o trudnoći, porodu i babinjama.
Osmislile smo besplatne radionice za trudnice na kojima razgovaramo o praksama u bolnicama i kako iskomunicirati sa osobljem bolnice svoje želje na porodu.
Za majke sa traumatičnim iskustvima poroda održavale smo grupe podrške pod vodstvom psihoterapeuta.

Ova građanska akcija provedena je zahvaljujući financijskoj podršci Regionalne zaklade za lokalni razvoj “Zamah” u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Radionicu Ljudska prava u porodu zbog velikog interesa održavamo i nakon završetka akcije jednom mjesečno u suradnji sa udrugom PUŽ.